Om- & tillbyggnad på Mogården i Högsby, Etapp 3

 

Ny-, om- och tillbyggnad på Dalsgården i Gunnebo

 

Ombyggnad av Blåtrasten 2 Åsaskolan i Oskarshamn

 

Fönster- och fasadrenovering på Oskarshamns sjukhus