Byggföretag med
engagemang i
alla projekt

PGJ Bygg AB är ett byggföretag som har helhetslösningar till stora som små projekt. Våra projekt har stor variation och vi arbetar inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Vi är engagerade och målmedvetna och föredrar ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer vilket vi anser är en förutsättning för trygga leveranser.

Telefonnummer

0491-104 21

E-postadress

pgj@pgjbygg.se