PGJ Bygg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy gäller för: www.pgjbygg.se

 

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

  • Grundläggande information: namn
  • Kontaktinformation: telefonnummer, e-postadress
  • Övrigt: Eventuellt andra uppgifter du anger när du kontaktar oss via kontaktformuläret

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på pgj@pgjbygg.se

Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig. Kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.