PGJ Bygg idag

PGJ Bygg AB är ett byggföretag som har helhetslösningar till stora som små projekt. Våra projekt har stor variation och vi arbetar inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Vi är engagerade och målmedvetna och föredrar ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer vilket vi anser är en förutsättning för trygga leveranser.

PGJ Bygg består av ca 20 anställda som genom sitt engagemang och sin yrkeskunskap gör vårt företag konkurrenskraftigt och utvecklande. Vårt kontor finns i Oskarshamn och våra uppdrag finns i huvudsak i mellersta och norra Kalmar län.

Företaget ägs idag av Jonas Harrysson, Tobias Brink och Mikael Nyberg

22

Anställda

129mkr

Omsättning

2008

Grundades

PGJ Byggs historia

PGJ Bygg AB startades av P-G Pettersson och Jonas Harrysson 2008. Bolaget förvärvade byggrörelsen av Byggnadsfirma Nils Persson AB och bygger vidare på och utvecklar den verksamheten. Byggnadsfirma Nils Persson AB har varit en stabil byggnadsfirma under många år och PGJ Bygg AB gör allt för att bevara de tidigare ägarnas goda renommé.

Vid halvårsskiftet 2012 började Tobias Brink hos PGJ Bygg och tog 2015 över PG:s delägarskap. Sedan 2015 drivs PGJ Bygg AB av Jonas Harrysson och Tobias Brink och sedan halvårsskiftet 2023 även av Mikael Nyberg som då gick in som ny delägare. Mikael har arbetat i PGJ Bygg som arbetsledare sedan 2019.

Kvalitet & Miljö

PGJ Bygg AB är anslutna till BKMA som är ett verksamhetsledningssystem fastställt av Byggföretagen. Granskningen och certifieringen utförs av oberoende certifieringsorgan som godkänts av Byggföretagen. Syftet är att ha ordning och reda samt att hela organisationen skall arbeta för ständiga förbättringar.

Kraven i BKMA Certifieringsregler bygger på samma principer som finns i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 men med fokus på slutprodukten. BKMA har samma princip som ISO och innebär att organisationen har ett systematiskt arbetssätt i hela verksamheten.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.