Om- och tillbyggnad av 52 lägenheter på Mogården i Högsby